MIRË SE VINI NË

ICBT

INSTITUTE OF COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY
Kontaktoni me ne

Çfarë është CBT ?

Çfarë është Terapia Konjitive Biheviorale ?

Terapia Konjitive Biheviorale (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) është një përqasje psikoterapeutike e vërtetuar shkencërisht për efikasitetin e saj në trajtimin e një sërë çrregullimesh psikologjike dhe problematikave emocionale.  CBT bazohet në hipotezën që emocionet dhe sjelljet e njerëzve janë të ndikuara nga mënyra se si ata i interpretojnë situatat dhe jo nga vetë situatat. CBT fokusohet në mënyrën se si mendimet dhe veprimet tona mund të ndikojnë në çrregullimet psikologjike dhe edukon klientët që të përvetësojnë aftësi të tilla, në mënyrë që të bëhet e mundur modifikimi i sjelljeve dhe mendimeve problematike.

Problematikat që trajtojmë:

PËR FËMIJË DHE ADOLESHENTË
 • Ankth
 • Depresion
 • Hiperaktivitet
 • Vështirësi në përqendrim
 • Problematika të sjelljes
 • Vështirësi me marrëdhëniet me të tjerët
 • Autizëm me funksionalitet të lartë
 • Menaxhimi i inatit dhe sjelljeve impulsive
 • Çrregullime të të ngrënit dhe të imazhit trupor
 • Refuzimi i shkollës
 • Vetëvlerësimi i ulët
 • Sjellje vetëdëmtuese
 • Trajtimi i traumave
 • Problematika të funksioneve ekzekutive
 • Mutizëm selektiv
PËR TË RRITUR
 • Ankth
 • Depresion
 • Kriza Paniku
 • Problematika në marrëdhëniet ndërpersonale
 • Menaxhim të stresit
 • Problematika në çift
 • Trauma të ndryshme
 • Menaxhimi i inatit dhe sjelljeve impulsive
 • Çrregullime të të ngrënit dhe të imazhit trupor
 • Autizëm me funksionalitet të lartë

Kush jemi ne:

Instituti ofron shërbime psikologjike që përfshijnë trajtimin e çrregullimeve psikologjike të ndryshme për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur, psikoterapi individuale apo në grup, si dhe vlerësime psikologjike për fëmijë dhe të rritur, trajnime për prindërit me fokus disiplina pozitive prindërimi. Instituti ofron, gjithashtu, supervizim klinik dhe trajnime të ndryshme profesionale mbi shëndetin mendor dhe përqasjen terapeutike.

ICBT - 10
ICBT - 2

Ekipi ynë:

Ekipi ynë përbëhet nga psikologë dhe psikoterapistë me eksperiencë disa vjeçare brenda dhe jashtë Shqipërisë në ofrimin e shërbimeve të shëndetit mendor. Ekipi yne synon t’ju ofrojë shërbime psikologjike cilësore duke përdorur trajtimin me në fokus klientin.

Misioni ynë është i dyfishtë. Së pari, ne synojmë të ofrojmë shërbim psikologjik cilësor me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës të individëve që përjetojnë shqetësime emocionale dhe të shëndetit mendor. Së dyti, ne përpiqemi të kontribuojmë në zhvillimin e mëtejshëm të proceseve të lidhura me shendetin mendor nëpërmjet aktiviteteve didaktike, formuese, ndërgjegjesuese, kërkimit shkencor dhe jo vetëm.