Biblioteka
You are here:

Në bibliotekën tonë do të gjeni artikuj profesionale të fushës së psikoterapisë CBT, psikologjisë, terapisë së sjelljes etj,
te marra nga revistat më të njohura ndërkombëtare të këtyre fushave.