Platforma Online
You are here:

Pse një “Platformë Online”?

Terapia “online” është procesi i ofrimit të kujdesit mendor nga një distancë përmes teknologjisë, shpesh duke përdorur video -telefonata. Psikoterapia nepërmjet videove direkte përfshin ofrimin e një sërë shërbimesh si vlerësime psikologjike, terapi (terapi individuale, terapi në grup, terapi familjare) dhe edukim të pacientëve nëpërmjet trajnimeve informuese.

 

Tele-terapia konsiston në një ndërveprim të drejtpërdrejtë midis një psikoterapisti/psikologu dhe pacientit. Ajo gjithashtu përfshin profesionistë të tjerë që mbështesin ofruesit e shërbimit nëpërmjet konsultës dhe supervizimit gjatë ofrimit të kujdesit të shëndetit mendor, kur është e nevojshme. Psikoterapia ofrohet në një komunikim të drejtëpërdrejtë, interaktiv mes psikologut dhe klientit, por mund të përfshijë gjithashtu regjistrimin e informacionit (imazhe, video, etj.) dhe dërgimin e tij për shqyrtim nga profesionistët e fushës.

 

Studime të shumta te realizuara kohët e fundit dëshmojnë se terapia CBT në formatin online është efikase si për fëmijë ashtu dhe të rritur. Terapia online krahasohet me terapinë në person për trajtimin po aq efikas të ankthit, depresionit dhe stresit post-traumatik.

Dëshironi të lini një takim? Keni pyetje?

Ju ftojmë të na kontaktoni nëpërmjet të dhënave të mëposhtme.

Nëse jeni të interesuar për të lënë një takim vlerësimi, një nga psikologët tanë do t’ju kontaktojë në telefon. Kjo na jep mundësinë që t’ju prezantohemi, shkurtimisht t’ju tregojmë qëllimet tona dhe gjithashtu ju jep juve informacion rreth asaj që ne  ofrojmë.

Me kënaqësi do t’ju përgjigjemi dhe pyetjeve tuaja në email, por gjithsesi, ne preferojmë që diskutimet rreth cështjeve personale  të shëndetit mendor ti bisedojmë ballë për ballë.