Shërbimet
You are here:

Psikoterapi

KËRKO NJË SEANCË

Konsulta

KËRKO NJË KONSULTË

Vlerësime

a. Vlerësim i zhvillimit
b. Vlerësim psikologjik
KËRKO NJË VLERËSIM

Shërbime Terapeutike

a. Terapi e sjelljes për individët në spektrin e çrregullimeve të zhvillimit.
b. Terapi grupi
KËRKO NJË SEANCË

Supervizim Klinik

Ne ofrojmë supervizim klinik dhe mbikqyrje për psikologë dhe psikoterapisë të cilët dëshirojnë të thellojnë njohuritë e tyre mbi përqasjen CBT.
KERKO NJË SUPERVIZIM

Trajnime

a. Trajnime prindi mbi disiplina pozitive prindërimi
b. Trajnime prindi mbi çrregullime të ndryshme zhvillimi dhe psikologjike të fëmijëve.
KËRKO NJË SEANCË

Testi i Inteligjencës

KËRKO NJË SEANCË